Vad är PUR?

Polyuretan – även kallad PUR

Polyuretan som i vardagligt tal ofta kallas PUR är en härdplast som produceras i en noggrant beräknad reaktionsprocess där två vätskor blandas och pressas in i en gjutform. Materialet reagerar i gjutformen och får önskad form.

Materialegenskaperna hos PUR bestäms av valet av grundvätska och tillsatser. Konsten består i att känna till alla variationsmöjligheter och att få ut det optimala ur materialet i förhållande till de önskade egenskaperna, bland annat att styra och kontrollera de önskade materialegenskaperna såsom densitet och cellstruktur hos PUR. Färdighärdad PUR-plast kan vara stötdämpande samt tåla höga belastningar och slitage. Eftersom PUR-plasten har härdats kan den inte smältas om efter den slutliga härdningen och formningen. På grund av detta kan PUR-produkterna inte återanvändas vid ett senare tillfälle. 

PUR har många möjligheter

På grund av den stora variationen i densitet, styvhet, brott- och slitstyrka hos den slutliga PUR-plastprodukten har den många olika användningsområden. Vi tillhandahåller formgjutna produkter i både massiv, skummad och flexibel PUR. 

Massiv PUR kombinerar det hårda materialet med hög slaghållfasthet och gör det idealiskt för produkter som har ett skyddande syfte. Med massiv PUR kan du förverkliga mycket avancerade utformningar som traditionell plast sällan kan matcha.

Flexibel PUR kombinerar det mjuka materialet med höga hållfasthetsegenskaper, bland annat hög slitstyrka och brottstyrka. Flexibel PUR är särskilt bra att använda till de delar som kommer i fysisk kontakt med användaren, till exempel sitsar, ryggstöd och handtag eftersom det är mycket beröringsvänligt. 

PUR-skum kombinerar ett lätt material med stor styvhet. Dessa egenskaper gör materialet idealiskt för exempelvis isoleringsprodukter, skåp till elektronikindustrin och hälso- och sjukvården samt produkter som ställer krav på låg vikt.

Erfarenhet och kunskap med PUR

På Tinby har vi lång erfarenhet med och kunnande inom att utveckla recepturer på sammansättningar av PUR-material för att uppnå de önskade materialegenskaperna.

PUR har hög brott- och slitstyrka, är mycket effektiv för isolering, har goda termiska, kemiska och elektriska egenskaper – och kan också tillverkas med mycket låg vikt.

Vi kan tillhandahålla formgjutna produkter i såväl massiv, skummad som flexibel PUR. Polyuretan/PUR kan med sina särskilda egenskaper ersätta bland annat trä och aluminium.

Tinbys kärnkompetenser är gjutning, ytbeläggning och förädling av polyuretanprodukter och vi verkar främst inom fyra segment:

 • Skåp
 • Flex (till exempel ergonomiska möbeldelar)
 • Cleantec (komponenter till den gröna energisektorn och vindkraftsindustrin)
 • Design

> Vill du veta mer om PUR? Kontakta någon av våra medarbetare


 • Referenser

  Polyuretaner finns runt omkring oss. De är en av de mest mångsidiga plastgrupperna.

   

  Hitta inspiration här.

   

  Puslepuden Matty - i fleksibelt PUR

  Matty the Changing Mat
  - in Flexible PUR

   

  undefined

   

  PUR for the rehab sector