SP Group

Tinby ingår i SP Group A/S som främst producerar formgjutna ämnen i plast samt utför ytbeläggning

 

undefined

SP Group tillverkar formgjutna produkter i plast och komposit samt utför ytbeläggning på plast- och metallprodukter. 

Formgjutning, polyuretan, vakuumformning och beläggning

SP Group är en ledande leverantör av plastbearbetade produkter till dansk industri och har ökat sin försäljning och produktion från sina egna fabriker i Danmark, Kina, Brasilien, USA, Lettland, Slovakien, Sverige, Polen och Thailand. SP Group har dessutom försäljnings- och tjänsteföretag i Sverige, Norge, Nederländerna och Kanada. SP Group är noterat på NASDAQ Copenhagen A/S och har 2.480 anställda och cirka 3.300 registrerade aktieägare. 

SP Group finns också som systemleverantör

SP Group A/S består av ett antal plastbearbetningsföretag (däribland Tinby A/S) som sinsemellan kan skapa synergier både internt och i samarbete med koncernens kunder. 

Marknaden kräver i allt större omfattning systemleverantörer som i ett strategiskt samarbete kan skapa värdetillväxt och konkurrenskraft och som är utrustade för att som underleverantör kunna följa kunden i en globaliserad tillväxtstrategi. 

Alltid en lösning inom gruppen

Det är många faktorer som spelar in när man väljer produktionssätt för plastprodukter. Storlek, antal enheter, livscykel, materialkrav och design är några av dem. Valet av produktionssätt är inte heller statiskt eftersom det ofta kan förändras under produktens livslängd. Den samlade kompetensen hos SP Group innebär att vi alltid kan ge råd om och erbjuda våra kunder det optimala produktionssättet.

Du hittar mer information om SP Group på www.sp-group.dk