Nyheter

RePURpose – Tinby deltar i stora teknikprojekt för återvinning av PUR

07. maj 2020

Tinby samarbetar med företag och forskare för att ta fram en ny metod för återvinning av PUR – produkter och avfall som annars helt enkelt skulle hamna i deponi eller på en förbränningsanläggning. Den nya metoden ska bidra till att minska oljeförbrukningen och koldioxidutsläppen.

Tinby sadlar om

Vi står inför ett stort miljöproblem som bara kommer att öka om vi inte agerar. Detta faktum är Tinby och andra PUR-producerande företag mycket väl medvetna om, och vi vet alla att vi står inför ett val: Att fortsätta producera ny plast, även kallad "jungfruplast", eller att återvinna den plast vi redan har producerat. 

Tinby och den danska plastindustrin kommer i framtiden att vara särskilt beroende av förmågan att göra en grön övergång varför vi i samarbete med forskare och andra företag söker nya tekniska möjligheter.

Det kommer inte att vara möjligt att ersätta all plast med återvunnen plast eftersom tekniken ännu inte klarar av detta. Vi deltar dock i ett initiativ för att bidra till att reducera den plastmängd som fortsätter att tillföras i världen. Tillsammans med fem av de ledande danska företagen med anknytning till den danska PUR-industrin kommer vi på Tinby på så sätt att bli bäst i världen på att återvinna PUR.

Total budget på 19 miljoner kronor.

Det har investerats mycket i projektet som syftar till att göra danska företag världsledande inom återvinning av PUR-produkter. PUR finns överallt och kan produceras med mycket stora variationer avseende både densitet och styvhet, vilket återspeglas i de många tillämpningar som Tinbys polyuretan ingår i. 

Eftersom den befintliga tekniken inte är tillräckligt bra hamnar den långt största delen av all PUR på förbränningsanläggningar för energiåtervinning eller i deponi. Men med ny teknik kommer vi inte bara att kunna spara olja vid produktion av PUR utan också göra en stor besparing på koldioxidkontot eftersom plasten inte längre kommer att brännas i lika stor omfattning.

Genom att sammanföra världens bästa forskare, teknikutvecklare och ledande företag syftar projektet till att föra in PUR i en helt ny cirkulär ekonomi så att vi på allvar kan göra något åt problemet.

Mer om den nya tekniken

Helt konkret kommer forskarna i projektet att utveckla två tekniker. Den första metoden fokuserar på material som går till spillo under produktionen av PUR-produkter och den andra metoden kommer att dekonstruera PUR-avfall – även det har varit ute hos konsumenten – till dess ursprungliga byggstenar som kallas monomerer. 

> Läs mer om projektet och tekniken https://innovationsfonden.dk/da/investeringer/investeringshistorier/ny-dansk-teknologi-til-genanvendelse-af-plast-kan-reducere-co2