Om Tinby och Tinby AB

Tinby, som har sitt huvudkontor i Søndersø i Danmark, grundades 1972 och är i dag Skandinaviens ledande leverantör av formgjutna produkter i massiv, skummad och flexibel polyuretan och kombinationer därav.

Polyuretan ingår i vardagliga produkter

Tinbys material ingår i många vardagliga produkter, exempelvis inom cleantech (bland annat till produkter inom vindkraftsindustrin), medicinteknisk utrustning, instrument, möbler, grafiska maskiner, ventilation, beläggningar, fönster- och byggprofiler, isoleringskåpor och skåp.

Vi arbetar över hela världen

Tinby har moderna produktionsanläggningar i Danmark, Polen, Lettland och Kina samt försäljningskontor i USA. Vi har därför möjlighet att leverera polyuretan i stora delar av världen.

Totalleverantör

Tinby utvecklar specialråvaror till produktlösningar och behärskar en lång rad tekniker för förädling av produkter, bland annat in-mould coating, lackering och beläggning. 

Tinbys uppdrag är att utveckla, tillverka och leverera polyuretanlösningar till ett brett spektrum av företag över hela världen.

Vi tillverkar kundspecifika lösningar och erbjuder systemleveranser och logistiklösningar. När du samarbetar med oss får du: 

 • Erfarenhet och knowhow sedan 1972
 • Unik kunskap om materialteknik 
 • Certifierade kvalitetslösningar
 • Hög leveranssäkerhet 
 • Konkurrenskraftiga priser

Tinby i Sverige: Tinby AB

1 mars 2020 tog Tinby A/S över produktionsanläggning och lager från Swedish Isotec i Mora AB som formger och efterarbetar detaljer i polyuretan, vilket därför matchar Tinbys kompetensområde. I samband med förvärvet flyttades Isotecs produktion till Tinbys produktionsanläggningar i Danmark och Polen varifrån leveranser till den svenska marknaden nu sker. Vid samma tidpunkt skapades ett nytt dotterbolag med namnet Tinby AB som ansvarar för försäljning och kundprojekt på den svenska marknaden till det kombinerade företagets målgrupper. 


 • Vill du lära dig mer om polyuretan och de andra lösningarna vi erbjuder?

  Vi har materialet, det tekniska kunnandet och tillverkningsanläggningarna.

  Kontakta Tinby för mer information om polyuretan och de lösningar vi erbjuder:


  Erik Kaag

  Försäljnings- och marknadschef

   

  undefined

   

  E-mail eka@tinby.dk
  + 45 42 33 01 87